Grayloc Products Ltd - Mekaniske koblinger

Grayloc Products Ltd. produserer Clamp-koblingen som har blitt et begrep i prosessindustrien. Produksjonen foregår i Aberdeen hvor Grayloc har sitt hovedkontor i Europa.

Medieberørte deler leveres i de fleste kvaliteter, samt at SHS har bygd opp et omfattende lagerhold.

Steinar H. Sunde AS har enerepresentasjon i Norge.