Konsulenttjenester

Steinar H. Sunde AS tilbyr konsulenttjenester for våre kjerneprodukter i samarbeid med våre partnere.

Eksplosjonssikkerhet

REMBE® GmbH som vi representerer er blant de fremste i verden på utvikling av utstyr for eksplosjonssikring. Vi kan i samarbeid med dem gjøre befaringer, analyser og utarbeide rapporter samt tilby skreddersydde løsninger for eksplosjonssikring av anlegg.

Beregning av fjæravlastning for rør

LISEGA GmbH er verdensledende innen utvikling og produksjon av røroppheng. De har utviklet beregningsprogrammet LICAD® til bruk for kalkulasjon og tegning av røravlastning, klamring og sjokkdemping av rør. Vi kan bistå med beregning, tegning og opplæring av personell. Vi kan også få utført stressberegning av rørsystemer gjennom våre samarbeidspartnere.

Vibrasjonsdemping

VICODA GmbH er eksperter på alle typer vibrasjonsdemping. I samarbeid med dem kan vi bistå med beregning og prosjektering av vibrasjonsdempere for tyngre maskiner, pumper, rørsystemer, broer og vindmøller i fornybar energi sektor.

Spesialdesign av ventiler

Téchne s.r.l. er en velrenomert produsent av ventildeler og ventiler. I vårt komplette ventilprogram tilbyr vi utvikling av spesialventiler for krevende applikasjoner i samarbeid med vår partner Klyde Consultants AS.

Prosedyrer for ventiler

I samarbeid med vår partner Klyde Consultants AS og kan vi tilby utforming av prosedyrer for vedlikehold, bruk og preservering av ventiler.