REMBE ®

REMBE GmbH produserer utstyr for beskyttelse av et vidt spekter av prosessanlegg. Produktspekteret er:

  • Sprengblekk (Rupture Discs) for prosessindustrien. Produseres i de fleste materialer og i et stort antall utførelser og størrelser.
  • Trykk-/vakuumventiler for tanker med atmosfærisk trykk, trykkområde 3 – 300 mbarg.
  • Utstyr for beskyttelse mot støveksplosjoner.

Steinar H. Sunde AS har enerepresentasjon i Norge.