IPCO Plug - Vedlikehold uten avbrudd

Steinar H. Sunde AS er norsk representant for nederlandske IPCO B.V som gjennom mer enn 30 år har utviklet sikre og bærekraftige produkter til vedlikehold, reparasjon og testing av varmevekslere. IPCO har posisjonert seg som en ledende aktør i bransjen.

Produktutvikling i fokus

I det stadig skiftende markedet IPCO opererer i, er innovasjon og tilpasning nøkkelord. Nye forskrifter og spesifikke materialkrav driver frem utviklingen av nye produkter. I designfasen benytter IPCO seg av ekspertise og praktisk erfaring fra både interne eksperter og eksterne partnere. Dette samarbeidet sikter mot et felles mål: å skape sikre, nyskapende og brukervennlige produkter av høy kvalitet.

Se detaljert informasjon om IPCO Plug her.

Kvalitetssikring gjennom ISO-standarder

Kvalitetssikring er kjernen i IPCOs virksomhet. Med et kvalitetssystem som er i samsvar med den internasjonale ISO 9001-standarden, er IPCO dedikert til kontinuerlig utvikling, implementering og forbedring av sine forretningsprosesser. Dette arbeidet er rettet mot å møte bransjens behov og krav, og øke brukernes tilfredshet med IPCOs produkter og tjenester. ISO-standarden legger vekt på kvaliteten av den interne organisasjonen og sikrer en konstant produktkvalitet, noe som reflekteres i hvert eneste IPCO-produkt.

IPCO Plug

IPCO Plug forsegler skadede rør i varmevekslere på en raskere og sikrere måte enn tradisjonelle løsninger som for eksempel sveising. Pluggene produseres i ulike størrelser og materialer sånn at kjemiske og termiske reaksjoner mellom materialer forhindres.

Det tilbys også tilbehør for testing av rør og montering og demontering av IPCO Plug.

Les mer om IPCO Plug her.

Last ned katalog (pdf).

Illustrasjon - Montering av IPCO Plug

APRIS - Akustisk system for kontroll av rør i varmevekslere

APRIS representerer en banebrytende løsning innen inspeksjon av rør i varmevekslere, og tilbyr en rask og pålitelig metode for å identifisere lekkasjer og andre defekter. Med evnen til å teste rør på kun 10 sekunder, uavhengig av rørets materiale eller form, setter APRIS en ny standard i effektivitet og nøyaktighet

Les mer om APRIS her.