Loire - Støpegods og smigods

Loire Industrie er en del av AIR gruppen, som består av egen smie, maskineringsverksted og laboratorium. Kvalifisering iht NORSOK M-650 pågår.

Loire tilbyr:

  • Kort leveringstid på materiale og fabrikkerte/pre-fabrikkerte flenser og andre deler
  • Stort lager av råmaterialer
  • Egen smie med 3 hydrauliske presser og 6 ovner for varmebehandling