Mogas Industries - Ventiler

Mogas Industries produserer kuleventiler for problemprosesser. Med dette forståes prosesser som:

  • Katalysatormasse for Crackere, høy temperatur og abrasiv prosess.
  • Slurry transport, d.v.s. høyt innhold av partikler i væske, abrasiv prosess.
  • Autoklavering i forbindelse med gruvedrift, høy temperatur og aggresive kjemikalier.
  • Høytrykk Steam Applikasjoner for kraftverk, høy temperatur, trykk og aggressiv prosess.
  • Skitne prosesser i forbindelse med raffinering.
  • Håndtering av aggresive kjemikalier.

Utgangspunktet for konstruksjonene er C-serien, det vil si at alle Mogas-ventiler er metallseteventiler med ’flytende kule’. Materialvalg foretas i hvert enkelt tilfelle ut i fra prosessdata for hver applikasjon som ventilene skal installeres i.

Steinar H. Sunde AS har enerepresentasjon i Norge.