Klyde Consultants - Téchne ventiler

Téchne smørenipler

For å eliminere noen av problemområdene til vanlige smørenipler har Sealweld og Téchne utviklet en ny type smørenippel. Sett fra utsiden er det ikke mye som skiller Téchne sine smørenipler fra de andre leverandørers, forskjellen er på de interne delene.

Kontaktperson: Ingolf

www.valve.no/techne-hjelpeventiler-smorenipler

Téchne hjelpeventiler

Som en del av sine spesialprodukter produserer Téchne hjelpeventiler for montering i ventilhuset til større ventiler. Skal man ha mulighet for å vedlikehold samt teste kuleventiler eller sluseventiler, må man ha en sikker tilkomst for trykkreduksjon eller tilførsel av løsningsmiddel inn i ventilene sine ventilhus.

Kontaktperson: Ingolf

www.valve.no/techne-hjelpeventiler-smorenipler

Klyde Consultants Techne