Vicoda GmbH - Vibrasjonsdemping og isolering

VICODA sitt mål er...

Levere optimale løsninger for alle vibrasjonsproblemer!
Dette oppnås ved:

  • Omfattende kunnskap om vibrasjonskontroll
  • Omfattende produktportefølje
  • Komplett servicepakke

Marked

Kraft-, olje og gass- og kjemisk og petrokjemisk industri:
- Grunnleggende isolasjon av tunge maskininstallasjoner (turbinder, kullmøller, pumper, etc) med fjær- og elastiske enheter.
- Vibrasjon- og seismisk beskyttelse av rørsystemer og strukturer med viskoelastiske dempere, hydrauliske enheter, tilpassede massedempere og aktive enheter.

Infrastruktur, bygg- og anleggsindustri:
- Grunnleggende isolasjon av skinneganger til tog, trikker og tunellbaner i urbane områder.

- Brulager, brufuger, massesvingningsdempere (TMD).

- Vibrasjonsbeskyttelse forårsaket av vind og jordskjelv på bygninger og broer ved tilpassede dempere og aktive dempningsenheter.

 

 

Support

  • Stedlig datavurdering av vibrasjonsparametere
  • Dataanalyse
  • Årsaksanalyse
  • Løsningsdesign
  • Installasjon og oppstart
  • Vibrasjonsovervåkning
  • Utskiftning og ettermontering
Vicoda
 
Brufuger kan leveres som elastomeriske fuger, fingerfuger i aluminium eller karbonstål med galvanisering og andre typer fuger etter ønske. 
Brulager fåes som POT lager, sfæriske lagre, elastomeriske lagre eller skreddersydde etter behov.
Noen broer som f.eks. gang og sykkelbroer i stål har behov for en massesvingningsdemper, denne er ofte kalt for massedemper, svingningsdemper eller TMD (Tuned Mass Damper). Massedemper er et produkt som er med å minimere uønskede vibrasjoner som følge av vind, trafikk og jordskjelv. Ved å bruke en slik demper kan man redusere kostnadene for broen allerede i designfasen.